BİZE ULAŞIN


İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak için  İşverenler, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldırmakla yükümlüdürler.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

            a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

            b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

            c) İşyeri temizliği ve düzeni,

            ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

            a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

            b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

            c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

            ç) İlkyardım

3. Teknik konular

            a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

            b) Elle kaldırma ve taşıma,

            c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

            ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

            d) Ekranlı araçlarla çalışma,

            e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

            f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

            g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

            ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

            h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

            ı) Tahliye ve kurtarma 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri, İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerimiz tarafından;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

olarak her çalışan için düzenlenir.