BİZE ULAŞIN


BOYUT ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDE görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.


İş Güvenliği Hizmetlerimiz

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak

 • Yıllık çalışma ve eğitim planı hazırlamak,

 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,

 • Risk değerlendirmesi yapmak,

 • Acil durum planı hazırlamak,

 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak

 • İç yönetmelik hazırlamak,

 • İş kazası sonrasında kaza kök sebep kaza raporu düzenlemek,

 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak

 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,

 • eElektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,

 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini takip etmek,

 • İşyeri ortam ölçümlerinin yapılmasını takip etmek ve gerekli önlemleri aldırmak