BİZE ULAŞIN


BOYUT ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDE görevlendirilen her İş işyeri hekimi ve Diğer Sağlık Personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur

 

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ


  • İşe giriş sağlık muayeneleri- ( EK-2 raporlarının hazırlanması )

  • Periyodik sağlık taramalarının takibi

  • Mutfak hijyen denetimleri

  • Çalışanların Hijyen eğitimleri

  • Koruyucu Hekimlik

  • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,