BİZE ULAŞIN


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde risk değerlendirilmesi yapılması yasal bir zorunluluktur. .

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.